Delfos Academy

Delfos Academy is een initiatief van Uitgeverij SWP en Logavak Opleidingsgroep BV.

Inhoudelijk biedt Delfos Academy modules, cursussen en leergangen aan, gestoeld op de brede kennisbasis van haar naamgever, dr. M.F. Delfos. Het gaat hierbij om deskundigheidsontwikkeling voor professionals in sociale, pedagogische en psychologische beroepen.

Onderwerpen die beschreven en besproken worden, zijn onder andere:

  • Autisme
  • Communiceren met kinderen, pubers en adolescenten
  • Gespreksvoering bij echtscheiding
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Hechtingsproblematiek
  • Angst en psychosomatiek
  • Eetstoornissen
  • Seksualiteit en gender, seksuele mishandeling
  • Grafische dossieranalyse
  • Internet en onderwijs, met aandacht voor social media en games

De activiteiten van Delfos Academy worden beheerd en verzorgd door Logavak.

Certicificering en accreditatie
Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV. Voor na- en bijscholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

Logavak is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

BTW
Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.