Communiceren met pubers en adolescenten (4 dagen)

Cursusduur: 4 dagen (9.00-16.15u)
Studiebelasting: 10 uur (Literatuur)
Niveau: hbo+
Docenten: dr. Martine F. Delfos
Deelnameprijs : 1.549,00
Incompany aanvraag
Werkt u in het Voortgezet Onderwijs?
Communiceren met adolescenten (12 tot 25 jaar) is van doorslaggevend belang voor het succesvol doorlopen van de middelbare school. Pubers hebben de reputatie dat er moeilijk met hen te communiceren valt, het tegendeel blijkt het geval. In een onderwijssituatie is het communiceren met adolescenten, met name pubers niet altijd eenvoudig. Met de onderwijsvernieuwing van Passend Onderwijs is het communiceren enorm belangrijk geworden. Passend betekent dat men aansluit bij de adolescent, daarvoor is het noodzakelijk om met de adolescent te kunnen communiceren, de informatie te krijgen die de docent nodig heeft en de kennis van de adolescent over zichzelf te verkrijgen. De puberteit stelt de adolescent voor nieuwe uitdagingen die niet altijd eenvoudig zijn in te passen in een onderwijssysteem en maakt goede communicatie onontbeerlijk.

Bent u werkzaam in de jeugdzorg of GGZ?
In de GGZ is de hulp aan pubers en adolescenten (12 tot 25 jaar) van grote betekenis. De vroegtijdige hulp betekent een grotere kans op gezonde volwassenen. Communiceren met pubers heeft de reputatie lastig te zijn. Hun manier van communicatie, onder andere argucommunicatie vergt een specifieke attitude en vaardigheid van de volwassene die de communicatie aangaat. Hoewel de meeste adolescenten hun jeugd goed doorlopen, is daar soms enige hulp bij nodig. Bij een deel van de adolescenten breekt problematiek uit die daarvoor nog niet echt aanwezig was en is hulp van het grootste belang. Daarin is de adolescent zelf een belangrijke factor. De empowerment van de adolescent is wezenlijk om hem of haar in staat te stellen problemen op te lossen en te verwerken en de volwassenheid op een goede basis in te gaan.

Werkvorm
Interactief werkcollege. Geen stress oproepende oefeningen. Een samenwerking met ‘hersens op ‘aan’. Breng vragen mee om in de module in te brengen.
Ervaring met de module leert dat iedereen actief en intensief bezig is en dat alle voorbeelden steeds voor alle deelnemers nuttig zijn. Schroom dus niet in te brengen waar je vragen over hebt. Denk alvast na welke vragen je hebt in communiceren. Waar loop je tegen aan? Wat vind je lastig om goed te laten verlopen? Welke casus wil je graag een vraag over stellen?

Programma

Tijdrooster:
Inloop met koffie en thee: 9.00-9.30 uur 
Programma: 9.30-16.15 uur
Lunch:12.30-13.15 uur
Pauzes:11.00-11.15 uur en 14.45-15.00 uur

Tijdrooster/opbouw dag 1 
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Puberteit en adolescentie I
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Communicatiemogelijkheden leeftijdgewijs I
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Puberteit en adolescentie II
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Communicatiemogelijkheden leeftijdgewijs II
16.15 uur Afsluiting

Tijdrooster/opbouw dag 2 
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Virtuele milieu 
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Socratische gespreksvoering toepassen leeftijdgewijs
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Onderwijs
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Socratische gespreksvoering toepassen op moeilijke situaties
16.15 uur Afsluiting

Tijdrooster/opbouw dag 3 
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Psychopathologie
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Socratische gespreksvoering toepassen leeftijdgewijs
 12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Gespreksvoering toepassen in moeilijke situaties
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Socratische gespreksvoering toepassen op moeilijke situaties
16.15 uur Afsluiting

Tijdrooster/opbouw dag 4 
9.00 - 9.30 uur Inloop met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  I
11.00 - 11.15 uur Pauze
11.15 - 12.30 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  II
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 14.45 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  III
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.15 uur Toepassen uit voorbeelden uit de praktijk  IV
16.15 uur Afsluiting

Doelgroep

Professionals in jeugdzorg, GGZ en in het voortgezet onderwijs.

De leergang legt de basis om als specialist werkzaam te zijn in het communiceren met pubers en adolescenten. 


Vooropleiding

hbo+ werk- en denkniveau

Leerdoelen

  • Inzicht in de puberteit als ontwikkelingsfase
  • Ontwikkeling juiste basisattitude in communiceren met adolescenten
  • Kennis van gesprekstechnieken
  • Vaardigheid in het communiceren met adolescenten over moeilijke onderwerpen
  • Inzicht in de betekenis van het virtuele milieu voor adolescenten

Literatuur

De volgende uitgave (ter waarde van € 29,90) is bij de deelnameprijs inbegrepen: 

Delfos, M. F. (2011). Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: Uitgeverij SWP.  Reader met artikelen.
De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn, waardoor de leergang vruchtbaar gemaakt kan worden.  De artikelen uit de reader zijn facultatief. Kies 5 oefeningen die door het boek heen genoemd worden en in de bijlage achterin staan. 

Verzamel vragen en casussen. Deze hoeven niet geheel expliciet en duidelijk te zijn. Het ontdekken van leemten en vragen is vruchtbaar. Intuïtie speelt een belangrijke rol in ons handelen. Via methodisch werken wordt geleerd intuïtie bewust te maken en te onderbouwen.

Lesopbouw
De basismodule bestaat uit vier dagen. De dagdelen worden gebruikt om de stof te verdiepen en ermee vertrouwd te raken. Uitgangspunt is dat de stof van te voren gelezen is. Het huiswerk bestaat uit het lezen van het boek en artikelen uit de reader en uit het oefenen van de theorie in de eigen leef- en werksituatie aan de hand van eenvoudige opdrachten. In de les worden geen oefeningen op die manier gedaan. Het is niet de bedoeling stress te veroorzaken bij cursisten, maar volledige participatie in luisteren, denken en deelnemen mogelijk te maken!  Het zijn interactieve colleges waar casussen ingebracht kunnen worden en de koppeling vanuit wetenschap naar de praktijk de rode draad is.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Deelname aan Communiceren met pubers en adolescenten (ID nummer: 287968) levert 8.05 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.